הירשם

מדיניות ביטולים ברייט אינגליש

חבילות שיעורים פרטיים: 

א) לכל חבילות השיעורים נקודת יציאה קבועה מראש בה זכאי הלקוח לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי מלא ליתרת השיעורים הלא מנוצלת – זאת בכפוף לכך שלא עברו יותר מ-75 יום מאז תאריך הרישום. בחלוף 76 יום זכאי הלקוח להחזר כספי של 40% בלבד מיתרת השיעורים הלא מנוצלת.

ב) הלקוח זכאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי מלא לפני ביצוע השיעור הראשון. 

ג) הלקוח זכאי לבטל את העסקה אף לאחר נקודת היציאה. שיעור ההחזר הכספי במקרה זה יהיה 30% מסכום יתרת השיעורים הלא מנוצלת. תחשיב ההחזר הכספי יעשה בהתבסס על עלות שיעור בודד בחבילה הקטנה ביותר ללא הנחות. 

ד) לאחר ביצוע של מעל ל-80% מהשיעורים בחבילה, אין החזר כספי.

ה) נקודות יציאה

לחבילות שיעורים טלפוניים נקודות היציאה הן כדלהלן: 

  • 20 שיעורים – נקודת יציאה ב-4 שיעורים. 
  • 40 שיעורים – נקודת יציאה ב-6 שיעורים. 
  • 60 שיעורים – נקודת יציאה ב-8 שיעורים. 
  • 80 שיעורים – נקודת יציאה ב-10 שיעורים. 

 

לחבילות שיעורים אונליין ב-ZOOM נקודות היציאה הן כדלהלן: 

  • 24 שיעורים – נקודת יציאה ב-4 שיעורים. 
  • 36 שיעורים – נקודת יציאה ב-6 שיעורים. 
  • 48 שיעורים – נקודת יציאה ב-8 שיעורים. 
  • 60 שיעורים – נקודת יציאה ב-10 שיעורים. 

קורסים קבוצתיים: 

א) זכאי הלקוח לבטל את השתתפותו בקורס בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הקורס. 

ב) זכאי הלקוח לבטל את השתתפותו בקורס גם בפרק זמן הקרוב יותר למועד תחילת הקורס, ולקבל החזר כספי של 70%. 

ג) זכאי הלקוח לבטל את השתתפותו בקורס גם לאחר תחילת הקורס ולקבל החזר כספי של 30% מסך עלות כל הקורס. 

סדנאות: 

א) זכאי הלקוח לבטל את הזמנת הסדנא  בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הסדנא. 

ב) אין אפשרות לביטול סדנא וקבלת החזר כספי כלל בפרק זמן הקטן מ-14 יום כפי שצוין בסעיף א’ בסדנאות.