הירשם

תנאי שימוש ברייט אינגליש

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

ברייט אינגליש (להלן: “בית הספר” ו/או “בית העסק”) מברכים אתכם על בחירתכם לגלוש לאתרנו ולהתעניין בשירותינו. השימוש באתר בית העסק כפוף לתנאי השימוש להלן ועצם גלישתך או שימושך באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש כפי שמופיעים בתנאי שימוש אלה ו/או במדיניות הפרטיות של בית העסק. 

תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן חלים על השימוש באתר האינטרנט ו/או כל היישומים ו/או התוכנות ו/או כל אמצעי אינטרנטי אחר ואין הם באים לגרוע ו/או להוסיף על תנאי השימוש בשירותי בית העסק. 

הגדרות

“בית העסק”- ברייט אינגליש לימודי אנגלית ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות בין אם הוקמו ובין אם שיוקמו בעתיד.

“האתר”- אתר בית הספר ו/או אתרים נוספים מסועפים ו/או אפליקציות לטלפונים חכמים ו/או כל אמצעי אינטרנטי אחר לרבות תכני בית העסק באתרי המדיה החברתית באשר הם.

“תוכן”- כל מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר לרבות תכני טקסט, תוכן חזותי, לרבות תמונות ו/או סרטוני וידאו ו/או סרטוני הנפשה, עיצוב האתר, קבצי קול, קוד מחשב וכו’.

שימוש

המשתמש מתחייב להשתמש באתר ולעשות שימוש בתוכן ובמידע המצוי בו אך ורק בהתאם להוראות תנאי השימוש ובהתאם להוראת כל חוק.

השימוש באתר נעשה אך ורק על אחריותו הבלעדית של הגולש בו ובית העסק לא ישא בשום אחריות ו/או בשום נזק שיש ויגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר לרבות נזקים שייגרמו כתוצאה משימוש בלתי חוקי.

התכנים באתר בית העסק מכילים מידע רב אשר יכול שבתהליך עיבודו ופרסומו יפלו אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעויות לרבות מועדים שגויים ו/או פרטי מבחנים אשר עלולים להשתנות מעת לעת. בית העסק איננו אחראי בשום אופן לטעויות אשר ייתכן ויופיעו באתר והמשתמש שעושה שימוש בתכני האתר כמו שהם מקבל על עצמו את האחריות לשימוש ו/או את האחריות על הסתמכותו על תכנים אלה וכל החלטה הנובעת מהסתמכות על תכנים אלה הינה באחריות המשתמש בלבד.

האחריות על בדיקת נכונות השירותים ו/או מועדי המבחנים ו/או תכני לימוד הנדרשים ואו תנאי הקבלה ו/או כל מידע רלוונטי אחר מכל סוג שהוא מוטלת באופן בלעדי על המשתמש.

המשתמש מוותר על טענותיו כנגד בית העסק לפיהן היה על בית העסק לבדוק את התכנים ו/או נכונות המידע ו/או להימנע מפרסום התוכן. בכלל זה המשתמש באתר מוותר על כל טענה, כי בית העסק או מי מטעמו היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון, וכי היה עליהם להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.

המשתמש מתחייב כי לא ייעשה שימוש באתר ו/או במערכת התגובות באתר אשר יש בו כדי להפר הוראות חוק ו/או מעשים המהווים עבירה פלילית על פי חוקי מדינת ישראל לרבות, אך לא רק, ביטוי שעלול להוות לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיותו של אדם ו/או שנועד להטעות צרכנים ו/או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

המשתמש מתחייב כי לא ייעשה שימוש באתר ו/או במערכת התגובות באתר אשר יש בו כדי להפר זכויות קניין של צדדים שלישיים.

בית העסק שומר לעצמו את הזכות להסיר את האתר ו/או למנוע את הגישה אליו ממשתמשים ו/או לשנות את תכניו ו/או לחסום תגובות משתמשים מכל סוג שהוא ו/או להפסיק את השירותים באתר בכל רגע נתון וללא כל צורך בהודעה מראש ללא נימוק ולפי שיקול דעתו הבלעדי של בית העסק והמשתמש מוותר על טענותיו כלפי בית העסק. 

קניין רוחני

כל המידע, וא/ו התוכן ו/או השירותים באתר הם לצורך שימוש אישי של המשתמש. זכויות היוצרים על עיצוב האתר ו/או ביישומים באתר ו/או בתכני האתר לרבות תמונות וקבצי גרפיקה ו/או טקסטים ו/או קבצי אודיו ווידאו ו/או קוד מחשב הינם של בית העסק ו/או צדדים שלישיים והמשתמש אינו רשאי לצלם ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לצטט ו/או להעביר לצד ג’ ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או שימוש כלשהו למטרות רווח ללא הסכמה מפורשת בכתב מבית העסק ו/או של צדדים שלישיים.

המשתמש מתחייב כי לא ישתמש בתוכנות מסוגים שונים על מנת לאגור מידע ותוכן המצוי באתר ולא יפיצם באופן פומבי ו/או מסחרי ו/או לכל מטרה אחרת שאינה מותרת לפי תנאי שימוש אלה. כמו כן, המשתמש מתחייב כי לא יפעל בשום דרך שהיא אשר עלולה לגרום נזק לבית העסק ו/או לצדדים שלישיים לרבות בדרך של שינוי קוד התכנות של האתר ו/או שינוי המידע ו/או התכנים ו/או העלאת יישומי מחשב כלשהם.

קישורים

באתר בית העסק ייתכנו קישורים לאתרים חיצוניים ולשירותים הניתנים ע”י צד שלישי שאינו בית העסק. קישורים אלו הובאו לנוחיות המשתמש ואינם בגדר המלצה לעשות בהם שימוש. בית העסק אינו אחראי על תכני האתרים אליהם מובילים הקישורים ואינו נושא באחריות כלשהי לרבות אודות תוכן האתרים ו/או תקינותם ו/או נכונות המידע בהם. בחירת המשתמש להשתמש בקישורים אלה מהווה הסכמה לפיה השימוש בהם היא באחריותו הבלעדית בלבד ושבית העסק איננו אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא כתוצאה מהשימוש בקישורים המוזכרים. 

כללי

השירותים והתכנים הניתנים בבית העסק משתנים מעת לעת והתמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואין בהן כדי לחייב את בית העסק בשום דרך שהיא לספק את השירות ו/או ספרי הלימוד ו/או נראות בית העסק ו/או כל דבר אחר אשר יכול להשתמע מהן.

בית העסק ו/או מי מטעמו ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יישאו באחריות לכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא ובכל עילה כלשהי ובכל נזק כלשהו, בין אם הוא ישיר ובין אם הוא עקיף, הנובע כתוצאה מכניסה לאתר ו/או הסתמכות על תכני האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר בכל דרך שהיא.

בית העסק לא ישא באחריות לנזקים אשר ייגרמו למשתמש או לציוד בו הוא משתמש או לרכושו כתוצאה משימוש באתר לרבות בשל וירוסים או תוכנות ויישומים זדוניים בין אם הוריד מידע ו/או תוכן מהאתר ברשות ו/או שלא ברשות.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר 

הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר ברייט אינגליש. 

גילוי נאות 

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

איזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת, אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדית של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.